15 października 2013 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbył się Panel Ekspertów, który tym razem poświęcony był Wartości. W trakcie Panelu, bardzo ciekawe referaty dotyczące problematyki określania wartości lasów przedstawili m.in. prof. dr hab. Stanisław Zając oraz dr Konrad Tomaszewski. Niestety z przykrością stwierdziłam, że wśród blisko 120 uczestników, przedstawicieli instytucji, organów oraz placówek badawczych i naukowych związanych z lasami, byłam jedynym rzeczoznawcą majątkowym.

Bardzo ciekawie na temat wyceny lasów i drzewostanów oraz wykorzystywanych metod obliczeniowych i przyjętych założeń, mówił w trakcie Panelu Ekspertów ?Wartość?, prof. Stanisław Zając, który przedstawił referat pt. ?Wartościowanie lasu w teorii i praktyce?. Opracowanie to polecam do przeczytania każdemu rzeczoznawcy majątkowemu.

Swoje zdanie w trakcie dyskusji panelowych, przedstawił także dr Konrad Tomaszewski z Ośrodka Rozwojowo ? Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, który w zastępstwie profesora Jana Szyszki omówił tezy dotyczące problematyki wartościowania nieruchomości leśnych. Referat prof. Szyszki i Tezy dr Tomaszewskiego dostępne są tutaj  „Ocena i Wycena zasobów przyrodniczych w Polsce” .

Czyżby rzeczoznawcy majątkowi wiedzieli wszystko na temat wyceny lasów? Czyżby posiadali doskonałe narzędzia i metodykę do określania wartości lasów i drzewostanów?  Czy na tle omawianych w trakcie Panelu problemów możemy coś zmienić? Czy środowisko rzeczoznawców majątkowych może nawiązać kontakt ze środowiskiem leśników? Czy istnieje szansa na stworzenie jasnej i przejrzystej metodyki wyceny lasów, gruntów leśnych i drzewostanów? Co możemy zrobić aby w sytuacji gdy poza lakonicznym zapisem w art. 135 ust. 5  ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącym wyceny drzewostanów dla celów odszkodowaczych, brak jest jakichkolwiek rozwiązań metodycznych dotyczących wyceny drzewostanów leśnych? Jak interpretować Standard zawody V.6, będący jedynie normą instruktażową, zawierającą wiele błędów, niejasności i niekonsekwencji wynikających ze swobodnego zapisu i stosowanych odwołań?

?????