W związku z ogłoszonym 1 sierpnia 2014 roku najnowszym Komunikatem nr 8/2014 w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pokusiłam się o małe statystyki. W najnowszym komunikacie Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że od początku prowadzenia wypłat do końca lipca 2014 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego ogółem 56.982 rekompensat na łączną kwotę 3 155 194 439,91 zł.

W treści uzasadnienia do projektu Ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty (ustawa zabużańska), o czym pisałam na blogu we wpisie Zmiana ustawy zabużańskiej, zawarta została informacja iż, do końca czerwca 2012 r. z Funduszu Rekompensacyjnego wypłacono ogółem 45.719 rekompensat w kwocie 2,2 mld zł. Jak zatem widać z porównania powyższych informacji, w okresie od początku wypłacania rekompensat w „gotówce” czyli od grudnia 2006 roku do końca czerwca 2012 roku średnia kwota przypadająca na jedną sprawę zabużańską wyniosła ponad 48 tys. zł.

Według Komunikatu nr 8/2010, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca lipca 2010 r. ogółem 29.833 rekompensaty na kwotę 1 269 032 622,44 zł. Jak zatem łatwo obliczyć w okresie ostatnich 4 lat wypłacono łącznie ponad 1,88 miliarda złotych rekompensat w 27.149 spraw. Zatem średnia kwota przypadająca na jedną sprawę zabużańską wyniosła ponad 65 tys. zł.

„Wprost” z 18 czerwca 2009 roku donosiło w artykule Rekordowe odszkodowanie za mienie zabużańskie, że „ Rekordową kwotę prawie 8 milionów zł odszkodowania przyznał wojewoda małopolski spadkobiercom właścicieli przedwojennych nieruchomości na dawnych kresach wschodnich RP – podały w czwartek służby prasowe wojewody. „To najwyższa rekompensata, jaką do tej pory przyznał wojewoda małopolski za mienie zabużańskie.” Minęło sporo czasu od daty publikacji i na podstawie tylko swoich wycen wiem, że wypłaconych zostało co najmniej kilka rekompensat przewyższających kilkukrotnie wspomnianą kwotę.

Czytając komunikat MSP zastanawiałam się, jaki ułamek ogólnej kwoty wypłaconych rekompensat, stanowią rekompensaty, które uzyskały osoby uprawnione, na podstawie sporządzonych przeze mnie operatów szacunkowych. Jak wcześniej pisałam prowadzę swoje „statystyki” dotyczące wyceny mienia zabużańskiego od lutego 2010 roku. Z zestawienia tego wynika, że w okresie tym sporządziłam 163 operaty szacunkowe. Łączna wartość nieruchomości pozostawionych, jaką określiłam w tych operatach, wyniosła ponad 2,026 miliarda złotych, a zatem kwota rekompensat to przeszło 405 milionów złotych, co stanowi ok, 12,8% wszystkich wypłaconych rekompensat, a średnia kwota jednej rekompensaty – chociaż zupełnie nie oddająca rzeczywistości – to przeszło 2 mln 484 tys. zł.