Jak zwykle ciekawy materiał można przeczytać na witrynie Kancelarii Solski i Partnerzy:

Uwagi na marginesie konferencji ?Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ? postulowane kierunki zmian”

W Poznaniu 14 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja  poświęcona aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i postulowanym kierunkom zmian. Tezę konferencji najpełniej przedstawia cytat z wypowiedzi przedstawiciela MTBiGM: ??. system aktualizacji opłat rocznych docelowo powinien być prosty, transparentny, nieobciążający organu, skuteczny, realny i szybki?