Jestem rzeczoznawcą majątkowym, pośrednikiem i zarządcą co pozwala mi na szertoką działaność na rynku nieruchomości.  Zajmuję się głównie wyceną nieruchomości, w tym ze szczególnym upodobaniem wyceną mienia zabużańskiego. Od lipca 1993 roku kiedy to uzyskałam uprawnienia zawodowe, sporządziłam kilka tysięcy operatów szacunkowych określających wartość różnego rodzaju nieruchomości. Kilka najciekawszych wycen przytaczam w moim Portfolio.

Oprócz wycen sporządzałam również inne opracowania  dotyczące nieruchomości i rynku nieruchomości . Zajmowałam się wyceną wartości przedsiębiorstw, opracowywałam analizy opłacalności inwestycji, badałam stany prawne oraz jako pośrednik negocjowałam i pośredniczyłam w transakcjach. Jako licencjonowany zarządca  zajmowałam się komercjalizacją i administrowaniem Galerią Handlową ZONE w Lublinie. Jako pełnomocnik reprezentowałam moich Klientów postępowaniach administracyjnych w różnego rodzaju postępowania odszkodowawczych, rekompensacyjnych i podatkowych.

Moją pasją  – i może nieskromnie to zabrzmi – specjalnością  jest wycena mienia zabużańskiego. Tematyką tą zajmuję się w mojej praktyce na co dzień. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny mienia pozostawionego na Kresach Wschodnich. W moich archiwach znajduje się wiele dokumentów, pozycji książkowych, map, zdjęć, publikacji i danych statystycznych z okresu przedwojennego, które wykorzystuję przy wycenie nieruchomości zabużańskich.

1-normal_DRZEWICA

W okresie ostatnich 3 lat (dalej nie liczyłam) miałam przyjemność sporządzić ponad 120 operatów szacunkowych dotyczących wyceny mienia zabużańskiego. Kilkanaście spośród nich dotyczyło dużych majątków ziemiańskich i folwarków, których powierzchnia przekraczała 1.000 ha. Powierzchnia największego wycenionego przeze mnie majątu Woropajewo wyniosła przeszło 20 tys. hektarów, a jego opis można przeczytać w Portfolio.

Wycenialiśmy zamki i pałace, kamienice w Wilnie, Brześciu, Łucku i innych dużych miastach; działki budowlane na obszarze miast oraz grunty rolne na wsi; zakłady produkcyjne tj. cegielnie, tartaki, młyny i gorzelnie. Nasze wyceny dotyczyły wszelkiego rodzaju użytków w majątkach ziemiańskich i folwarkach: lasów, stawów rybnych, pustowi, nieużytków i kamieniołomów.