Wśród naszych Klientów były m.in.

 • Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne

 • Uniwersytet Medyczny im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

 • Narodowy Bank Polski

 • Poczta Polska S.A.

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie

 • ZUS Oddział w Lublinie

 • PGNiG S.A.Oddział Terenowy w Tarnowie

 • PKS Wschód

 • SDP Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 

 • Międzynarodowe Targi Lubelskie (obecnie Targi Lublin S.A.)   

 • SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich

 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie