Jesziwa – jesziba, jeszybot (hebr. siedziba mądrości), w judaizmie wyższa szkoła religijna dla znawców Tory. Gmach jesziwy lubelskiej zaczęto wznosić w 1924 roku, a wiosną 1930 roku dzięki dobroczynności społeczności Żydów w Polsce i na świecie zakończono jej budowę. W budynku do 1939 roku zlokalizowana była Wyższa Uczelnia Religijna Żydowska pod nazwą „Jeszywas Chachmej Lublin” (Uczelnia Mędrców Lubelskich). W okresie wojennym użytkowany był przez okupanta na cele wojskowe. W latach 1945- 2001 użytkowany był jako budynek Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie. Aktualnie budynek jest w trakcie remontu związanego ze zmianą sposobu użytkowania i przeznaczeniem go na centrum edukcyjno – muzealno – hotelarskie.