Obecnie istniejąca synagoga została wybudowana w 2 poł. XVIII wieku. Obiekt uległ częściowemu zniszczeniu podczas 2 wojny światowej. W 1953 roku odbudowana wg. projektu K. Sicińskiego z przeznaczeniem na cele kulturalno – oświatowe. W okresie międzywojennym od strony północnej dobudowano piętrową przybudówkę, w której obecnie na parterze mieści się poczekalnia, a na piętrze pokoje gościnne. Całość bryły obiektu charakterystyczna dla żydowskiej architektury sakralnej.