Budynek wzniesiony został na przełomie XIX i XX wieku i mieściła się w nim szkoła prawosławna kształcąca nauczycieli szkółek cerkiewnych. Po 1945 roku w budynku miała siedzibę strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1950 roku ziemie i budynki, należące do klasztoru prawosławnego, zostały przekazane PGR. W 1998 roku nieruchomość przeszła na własność Prawosławnej Diecezji Lubelsko ? Chełmskiej, a następnie została sprzedana osobie prywatnej.