A jednak można czyli cd. w sprawie opłat za dane z bazy EGiB

Mój poprzedni wpis pt. Nowe opłaty w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczący zasad naliczania opłat [...]