Minolta DSC

Źródła historyczne podają rok 1338, jako datę wybudowania przez Ludwika von Wedel zamku w Tucznie. W XVII wieku średniowieczna twierdza została przemieniona, zgodnie z ówczesną modą, w bogatą rezydencję rodziny Tuczyńskich. Zamek z budowli obronnej przekształcony został w rezydencje pałacową. Po częściowych zniszczeniach w czasie wojny, spłonął w 1945 roku, potężna eksplozja zniszczyła budynek. Rekonstrukcja rozpoczęła się w 1957 roku. Po drobiazgowych historycznych i architektonicznych studiach rekonstrukcję zakończono i Zamek otworzyło w 1976 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich jako Dom Architektów.

 

Minolta DSC